Ukážky vlastných návrhov pozvánok

Tu nájdete pre inšpiráciu rôzne  vlastné návrhy pozvánok iných žiakov.

Dizajn, text, grafické prvky – podľa vašich požiadaviek a predstáv či v dizajne oznamka.

(Vlastné návrhy pozvánok/ personalizácia textov nie sú súčasťou balíčkov! a min. počet je 20ks/dizajn. Cena viď aktuálny cenník)

 • PO vl (001 J)PO vl (001 J)
 • PO vl (002 J)PO vl (002 J)
 • PO vl (003 Z)PO vl (003 Z)
 • PO vl (004 J)PO vl (004 J)
 • PO vl (005 J)PO vl (005 J)
 • PO vl (006 Z)PO vl (006 Z)
 • PO vl (007 Z)PO vl (007 Z)
 • PO vl (008 Z)PO vl (008 Z)
 • PO vl (009 J)PO vl (009 J)
 • PO vl (010 J)PO vl (010 J)
 • PO vl (010 aJ)PO vl (010 aJ)
 • PO vl (011 Z)PO vl (011 Z)
 • PO vl (012 Z)PO vl (012 Z)
 • PO vl (013 J)PO vl (013 J)
 • PO vl (014 J)PO vl (014 J)
 • PO vl (015 Z)PO vl (015 Z)
 • PO vl (016 J)PO vl (016 J)
 • PO vl (017 Z)PO vl (017 Z)
 • PO vl (018 Z)PO vl (018 Z)
 • PO vl (018 aZ)PO vl (018 aZ)
 • PO vl (019 J)PO vl (019 J)
 • PO vl (020 J)PO vl (020 J)
 • PO vl (021 M)PO vl (021 M)
 • PO vl (022 J)PO vl (022 J)
 • PO vl (022 aJ)PO vl (022 aJ)
 • PO vl (023 Z)PO vl (023 Z)
 • PO vl (024 J)PO vl (024 J)
 • PO vl (025 Z)PO vl (025 Z)
 • PO vl (026 J)PO vl (026 J)
 • PO vl (027 Z)PO vl (027 Z)
 • PO vl (028 Z)PO vl (028 Z)
 • PO vl (029 J)PO vl (029 J)
 • PO vl (030 Z)PO vl (030 Z)
 • PO vl (031 J)PO vl (031 J)
 • PO vl (032 J)PO vl (032 J)
 • PO vl (033 Z)PO vl (033 Z)
 • PO vl (034 J)PO vl (034 J)
 • PO vl (035 J)PO vl (035 J)
 • PO vl (036 Z)PO vl (036 Z)
 • PO vl (037 J)PO vl (037 J)
 • PO vl (038 J)PO vl (038 J)
 • PO vl (039 J)PO vl (039 J)
 • PO vl (040 J)PO vl (040 J)
 • PO vl (041 J)PO vl (041 J)
 • PO vl (042 Z)PO vl (042 Z)
 • PO vl (043 Z)PO vl (043 Z)
 • PO vl (044 J)PO vl (044 J)
 • PO vl (045 J)PO vl (045 J)
 • PO vl (046 Z)PO vl (046 Z)
 • PO vl (047 J)PO vl (047 J)
 • PO vl (048 J)PO vl (048 J)
 • PO vl (049 J)PO vl (049 J)
 • PO vl (050 Z)PO vl (050 Z)
 • PO vl (051 Z)PO vl (051 Z)
 • PO vl (052 Z)PO vl (052 Z)
 • PO vl (053 J)PO vl (053 J)
 • PO vl (054 J)PO vl (054 J)
 • PO vl (055 Z)PO vl (055 Z)
 • PO vl (056 J)PO vl (056 J)
 • PO vl (057 J)PO vl (057 J)
 • PO vl (058 J)PO vl (058 J)
 • PO vl (059 J)PO vl (059 J)
 • PO vl (060 Z)PO vl (060 Z)
 • PO vl (061 Z)PO vl (061 Z)
 • PO vl (062 Z)PO vl (062 Z)
 • PO vl (063 J)PO vl (063 J)
 • PO vl (064 Z)PO vl (064 Z)
 • PO vl (065 J)PO vl (065 J)
 • PO vl (065 aJ)PO vl (065 aJ)
 • PO vl (065 bJ)PO vl (065 bJ)
 • PO vl (065 cJ)PO vl (065 cJ)
 • PO vl (065 dJ)PO vl (065 dJ)
 • PO vl (066 J)PO vl (066 J)
 • PO vl (067 Z)PO vl (067 Z)
 • PO vl (068 J)PO vl (068 J)
 • PO vl (069 Z)PO vl (069 Z)
 • PO vl (070 J)PO vl (070 J)
 • PO vl (071 J)PO vl (071 J)
 • PO vl (072 J)PO vl (072 J)
 • PO vl (073 Z)PO vl (073 Z)
 • PO vl (074 Z)PO vl (074 Z)
 • PO vl (075 J)PO vl (075 J)
 • PO vl (076 J)PO vl (076 J)
 • PO vl (077 J)PO vl (077 J)
 • PO vl (078 Z)PO vl (078 Z)
 • PO vl (079 Z)PO vl (079 Z)
 • PO vl (080 Z)PO vl (080 Z)
 • PO vl (081 J)PO vl (081 J)
 • PO vl (082 J)PO vl (082 J)
 • PO vl (083 J)PO vl (083 J)
 • PO vl (084 J)PO vl (084 J)
 • PO vl (085 Z)PO vl (085 Z)
 • PO vl (086 J)PO vl (086 J)
 • PO vl (087 Z)PO vl (087 Z)
 • PO vl (088 J)PO vl (088 J)
 • PO vl (089 J)PO vl (089 J)
 • PO vl (090 Z)PO vl (090 Z)
 • PO vl (091 Z)PO vl (091 Z)
 • PO vl (092 Z)PO vl (092 Z)
 • PO vl (093 Z)PO vl (093 Z)
 • PO vl (094 J)PO vl (094 J)
 • PO vl (095 Z)PO vl (095 Z)
 • PO vl (096 Z)PO vl (096 Z)
 • PO vl (097 Z)PO vl (097 Z)
 • PO vl (098 J)PO vl (098 J)
 • PO vl (099 J)PO vl (099 J)
 • PO vl (100 J)PO vl (100 J)
 • PO vl (101 M)PO vl (101 M)
 • PO vl (102 J)PO vl (102 J)
 • PO vl (103 Z)PO vl (103 Z)
 • PO vl (104 Z)PO vl (104 Z)
 • PO vl (105 Z)PO vl (105 Z)
 • PO vl (106 Z)PO vl (106 Z)
 • PO vl (107 Z)PO vl (107 Z)
 • PO vl (108 Z)PO vl (108 Z)
 • PO vl (109 Z)PO vl (109 Z)
 • PO vl (110 Z)PO vl (110 Z)
 • PO vl (111 Z)PO vl (111 Z)
 • PO vl (112 Z)PO vl (112 Z)
 • PO vl (113 Z)PO vl (113 Z)
 • PO vl (114 Z)PO vl (114 Z)
 • PO vl (115 Z)PO vl (115 Z)
 • PO vl (116 Z)PO vl (116 Z)
 • PO vl (117 Z)PO vl (117 Z)
 • PO vl (118 Z)PO vl (118 Z)
 • PO vl (119 J)PO vl (119 J)
 • PO vl (120 J)PO vl (120 J)
 • PO vl (121 Z)PO vl (121 Z)
 • PO vl (122 Z)PO vl (122 Z)
 • PO vl (123 Z)PO vl (123 Z)
 • PO vl (124 Z)PO vl (124 Z)
 • PO vl (125 Z)PO vl (125 Z)