Vlastné oznamká

 Určite sa vašej triede nájde šikovný PC maniak zbehlý v grafických programoch, tak to využite!!

 

 

 

 

Nápady a realizácie starších spolužiakov (pre inšpiráciu):

 • VL (1)VL (1)
 • VL (2)VL (2)
 • VL (3)VL (3)
 • VL (4)VL (4)
 • VL (5)VL (5)
 • VL (6)VL (6)
 • VL (7)VL (7)
 • VL (8)VL (8)
 • VL (9)VL (9)
 • VL (10)VL (10)
 • VL (11)VL (11)
 • VL (12)VL (12)
 • VL (13)VL (13)
 • VL (14)VL (14)
 • VL (15)VL (15)
 • VL (16)VL (16)
 • VL (17)VL (17)
 • VL (18)VL (18)
 • VL (19)VL (19)
 • VL (20)VL (20)
 • VL (21)VL (21)
 • VL (22)VL (22)
 • VL (23)VL (23)
 • VL (24)VL (24)
 • VL (25)VL (25)
 • VL (26)VL (26)
 • VL (27)VL (27)
 • VL (28)VL (28)
 • VL (29)VL (29)
 • VL (30)VL (30)
 • VL (31)VL (31)
 • VL (32)VL (32)
 • VL (33)VL (33)
 • VL (34)VL (34)
 • VL (35)VL (35)
 • VL (36)VL (36)
 • VL (37)VL (37)
 • VL (38)VL (38)
 • VL (39)VL (39)
 • VL (40)VL (40)
 • VL (41)VL (41)
 • VL (42)VL (42)
 • VL (43)VL (43)
 • VL (44)VL (44)
 • VL (45)VL (45)
 • VL (46)VL (46)
 • VL (47)VL (47)
 • VL (48)VL (48)
 • VL (49)VL (49)
 • VL (50)VL (50)
 • VL (51)VL (51)
 • VL (52)VL (52)
 • VL (53)VL (53)
 • VL (54)VL (54)
 • VL (55)VL (55)
 • VL (56)VL (56)
 • VL (57)VL (57)
 • VL (58)VL (58)
 • VL (59)VL (59)