Vlastné oznamká

 Určite sa vašej triede nájde šikovný PC maniak zbehlý v grafických programoch, tak to využite!!

 

 

 

 

Nápady a realizácie starších spolužiakov (pre inšpiráciu):

 • VL 1 JVL 1 J
 • VL 2 JVL 2 J
 • VL 3 AVL 3 A
 • VL 4 AVL 4 A
 • VL 5 MVL 5 M
 • VL 6VL 6
 • VL 7 JVL 7 J
 • VL 8 JVL 8 J
 • VL 9 JVL 9 J
 • VL 10 MVL 10 M
 • VL 11 MVL 11 M
 • VL 12 JVL 12 J
 • VL 13 AVL 13 A
 • VL 14 MVL 14 M
 • VL 15 MVL 15 M
 • VL 16 JVL 16 J
 • VL 17 AVL 17 A
 • VL 18 JVL 18 J
 • VL 19 JVL 19 J
 • VL 20 MVL 20 M
 • VL 21VL 21
 • VL 22 AVL 22 A
 • VL 23VL 23
 • VL 24VL 24
 • VL 25 JVL 25 J
 • VL 26 MVL 26 M
 • VL 27 MVL 27 M
 • VL 28VL 28
 • VL 29 MVL 29 M
 • VL 30 JVL 30 J
 • VL 31VL 31
 • VL 32VL 32
 • VL 33VL 33
 • VL 34VL 34
 • VL 35 JVL 35 J
 • VL 36VL 36
 • VL 37VL 37
 • VL 38VL 38
 • VL 39VL 39
 • VL 40VL 40
 • VL 41 JVL 41 J
 • VL 42VL 42
 • VL 43VL 43
 • VL 44VL 44
 • VL 45 MVL 45 M
 • VL 46 MVL 46 M
 • VL 47VL 47
 • VL 48 MVL 48 M
 • VL 49 MVL 49 M
 • VL 50 MVL 50 M
 • VL 51 MVL 51 M
 • VL 52VL 52
 • VL 53VL 53
 • VL 54 JVL 54 J
 • VL 55 MVL 55 M
 • VL 56 MVL 56 M
 • VL 57 JVL 57 J
 • VL 58VL 58
 • VL 59 MVL 59 M
 • VL 60 MVL 60 M
 • VL 61 MVL 61 M
 • VL 62 JVL 62 J
 • VL 63 ZVL 63 Z
 • VL 64 ZVL 64 Z
 • VL 65 ZVL 65 Z
 • VL 66 ZVL 66 Z
 • VL 67 ZVL 67 Z
 • VL 68 ZVL 68 Z
 • VL 69 ZVL 69 Z
 • VL 70 ZVL 70 Z
 • VL 71 ZVL 71 Z
 • VL 72 ZVL 72 Z
 • VL 73 ZVL 73 Z